Cho thuê máy Photocopy Đen Trắng

Máy Photocopy Toshiba 307

800.000

Cho thuê máy Photocopy Đen Trắng

Máy Photocopy RICOH 5001

900.000

Cho thuê máy Photocopy Đen Trắng

Máy photocopy Toshiba E-studio 3508A

1.100.000

Cho thuê máy Photocopy Đen Trắng

Máy Photocopy Ricoh 5002

1.150.000

Cho thuê máy Photocopy Đen Trắng

Máy Ricoh 4054

1.300.000

Cho thuê máy Photocopy Đen Trắng

Máy Photocopy Toshiba 4508

1.300.000

Cho thuê máy Photocopy Đen Trắng

Máy Photocopy Ricoh 5054

1.400.000

Cho thuê máy Photocopy Đen Trắng

Máy photocopy RICOH MP 4055

1.450.000

Cho thuê máy Photocopy Đen Trắng

Máy Photocopy RICOH MP 5055

1.500.000

Cho thuê máy Photocopy Đen Trắng

Máy Photocopy Toshiba 6508 (máy công suất lớn)

1.600.000

Cho thuê máy Photocopy Màu

Máy Toshiba 2505AC

1.600.000

Cho thuê máy Photocopy Màu

Máy Toshiba 3505AC

1.800.000