Giới thiệu về Namlongbd

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer.

Tầm nhìn

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer.

tamnhin
sumenh

Sứ mệnh

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer.

Sứ mệnh

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer.

sumenh

Những giá trị cốt lỗi

Cam kết – Chia sẻ – Dành tặng – Hãy sáng tạo
Lời Cam kết: Dola Solar cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng, giải pháp và dịch vụ hiệu quả “Tốt hơn Mỹ, tốt hơn Đức” cho tất cả khách hàng.Với các đối tác, Dola Solar cam kết uy tín và hợp tác vì lợi ích chung.Với nhân viên, Dola Solar cam kết đảm bảo sự công bằng cao nhất.
Chia Sẻ: Tất cả các hoạt động của Dola Solar được triển khai dựa trên triết lý “Chia sẻ và cho đi”. VIỆT NAM SOLAR là nơi để chia sẻ và cho đi những giá trị hữu ích.

giatri
trietly

Triết Lý Kinh Doanh

Tin tưởng vào Nhân quả, Namlongbd luôn hành động theo phương châm: Chia sẻ và cho đi những giá trị quý giá cho tất cả khách hàng, đối tác, cộng đồng và xã hội. Namlongbd là lợi ích của nhân viên, khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế. Sự hài lòng của khách hàng và hạnh phúc của nhân viên là thước đo thành công của Dola Solar.

Triết Lý Kinh Doanh

Tin tưởng vào Nhân quả, Namlongbd luôn hành động theo phương châm: Chia sẻ và cho đi những giá trị quý giá cho tất cả khách hàng, đối tác, cộng đồng và xã hội. Namlongbd là lợi ích của nhân viên, khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế. Sự hài lòng của khách hàng và hạnh phúc của nhân viên là thước đo thành công của Dola Solar.
trietly