Máy Chấm Công Vân Tay

Máy Chấm Công Vân Tay GIGATA T9

2.450.000

Máy Chấm Công Vân Tay

Máy Chấm Công Vân Tay GIGATA T8

2.600.000

Máy Chấm Công Nhận Diện Khuôn Mặt + Kiểm Soát Cửa

Máy Chấm Công Khuôn Mặt RONALD JACK FA-110

2.600.000

Máy Chấm Công Vân Tay

Máy Chấm Công Vân Tay GIGATA T8A

2.650.000

Máy Chấm Công Nhận Diện Khuôn Mặt + Kiểm Soát Cửa

Máy Chấm Công Khuôn Mặt RONALD JACK FA-900 Wifi

3.200.000

Máy Chấm Công Nhận Diện Khuôn Mặt + Kiểm Soát Cửa

Máy Chấm Công Khuôn Mặt RONALD JACK FA1000/ID

3.200.000

Máy Chấm Công Nhận Diện Khuôn Mặt + Kiểm Soát Cửa

Máy Chấm Công Khuôn Mặt RONALD JACK FA1000/ID/BA

3.500.000